Fundusze europejskie

Celem projektu „Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy GEOBIKE sp. z o. o. na rynkach zagranicznych” jest ekspansja firmy GEOBIKE na rynki zagraniczne, poprzez uczestnictwo w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczym skutkujących zawarciem kontraktów handlowych i wzrostem sprzedaży. Planowanymi efektami projektu będą kontrakty handlowe zagraniczne podpisane przez firmę GEOBIKE Sp. z o.o., co przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, a także na wejście na nowe rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 192 951,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 147 033,06 PLN