Fundusze europejskie

Projekt nr RPZP.01.15.00-32-0002/16

Celem projektu „Podniesienie poziomu konkurencyjności firmy GEOBIKE sp. z o. o. na rynkach zagranicznych” jest ekspansja firmy GEOBIKE na rynki zagraniczne, poprzez uczestnictwo w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych skutkujących zawarciem kontraktów handlowych i wzrostem sprzedaży. Planowanymi efektami projektu będą kontrakty handlowe zagraniczne podpisane przez firmę GEOBIKE Sp. z o.o., co przełoży się na wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport, a także na wejście na nowe rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 192 951,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 147 033,06 PLNProjekt nr RPZP.01.05.00-32-0016/16

GEOBIKE Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Uruchomienie w Tanowie przez firmę Geobike Sp. z o.o. pierwszego w Polsce zakładu produkującego rowery elektryczne w oparciu o własne, innowacyjne rozwiązania.„.

Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności spółki na poziomie międzynarodowym poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji rowerów elektrycznych w oparciu o własne, nowatorskie rozwiązania. Cele szczegółowe projektu to zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej na skalę polski technologii produkcji rowerów elektrycznych oraz wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonych produktów (pod względem nowych cech i funkcjonalności) w skali międzynarodowej (rowerów z napędem elektrycznym).

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:
- wprowadzenie innowacji produktowej,
- wprowadzenie innowacji procesowej,
- wprowadzenie innowacji nietechnologicznej,
- wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
- wzrost przychodów ze sprzedaży.

Całkowita wartość projektu: 8 246 466,66 zł
Dofinansowanie projektu z środków Unii Europejskiej: 3 352 222,22 zł

Zapytanie ofertowe nr 1
W związku z realizację projektu pn. „Uruchomienie w Tanowie przez firmę Geobike Sp. z o.o. pierwszego w Polsce zakładu produkującego rowery elektryczne w oparciu o własne, innowacyjne rozwiązania„ dofinansowanego w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskie 2014-2020, Geobike Sp z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe. Przedmiotem zapytania ofertowego jest budowa hali produkcyjnej o powierzchni 2000 m2 wraz z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni 500 m2 z przeznaczeniem na montownię rowerów elektrycznych oraz zagospodarowanie terenu (parkingi i place manewrowe, zieleń, ogrodzenie działki) na działce 5/58 w miejscowości Sieraków, gmina Police.
Załączniki: